4. 3. 2011 11:19:36

Stavebná výroba

PONÚKAME VÁM TIETO SLUŽBY 

 • pozemné stavby (priemyselné, ekologické, bytové, občianske) 

 • zakladanie stavieb–vibropilotáž 

 • zatepľovanie domov na báze domácich a zahraničných komponentov 

 • rekonštrukcie stavieb a striech pre nové podkrovné byty 

 • nákup a predaj stavebného materiálu 

 • inžinierska činnosť 

 • vypracovanie kompletných rozpočtov stavebných prác, vrátane špeciálnych remesiel 

 • vypracovanie ponukových cien 

 • sadové úpravy a kosenie trávnatých porastov 

REMESLÁ PSV 

 • vodoinštalatéri 

 • kúrenári 

 • zámočníci 

 • elektrikári 

 • maliari 

 • izolatéri 

 • stolári 

 • obkladači 

 • lepenie podlahových krytín 

 • kladenie podlahových krytín 

 • strešné krytiny 

 • sádrokartón