4. 3. 2011 11:19:36

Stavebná výroba

PONÚKAME VÁM TIETO SLUŽBY 

  • pozemné stavby (priemyselné, ekologické, bytové, občianske) 

  • zakladanie stavieb–vibropilotáž 

  • zatepľovanie domov na báze domácich a zahraničných komponentov 

  • rekonštrukcie stavieb a striech pre nové podkrovné byty 

  • nákup a predaj stavebného materiálu 

  • inžinierska činnosť 

  • vypracovanie kompletných rozpočtov stavebných prác, vrátane špeciálnych remesiel 

  • vypracovanie ponukových cien 

  • sadové úpravy a kosenie trávnatých porastov 

REMESLÁ PSV 

  • vodoinštalatéri 

  • kúrenári 

  • zámočníci 

  • elektrikári 

  • maliari 

  • izolatéri 

  • stolári 

  • obkladači 

  • lepenie podlahových krytín 

  • kladenie podlahových krytín 

  • strešné krytiny 

  • sádrokartón