4. 3. 2011 11:19:36

Referencie

ZOO Bojnice

Rekonštrukcia a prístavba objektu zebry Hartmannovej

Rekonštrukcia ubikácie domácich zvierat

Opravy a údržba objektov ZOO

Mestský úrad Bojnice

Rekonštrukcia Mestskej knižnice v Bojniciach

Rekonštrukcia hradného múru

Slovenská pošta , a . s . Banská Bystrica

Rekonštrukcia pošty Tornaľa , Halič

Rekonštrukcie a opravy na poštách

Slovenský plynárenský priemysel , a . s . Bratislava

Rekonštrukcia rekreačného zariadenia Senec

Rekonštrukcia objektu dielní a garáž í SPP Nitra

Modernizácia oplotenia RS Trnava

Zriadenie oplotenia na SPP Žilina , Hruštiny

Odvlhnutie obvodových múrov OPS Piešťany

Zateplenie prevádzkovej budovy AB SPP Prievidza

Oprava cestnej komunikácie SPP Nové Mesto nad Váhom

Výmena brán SPP Senica

Výmena plechovej krytiny v SPP Plavecký Peter

Opravy a údržba objektov RS

Rekonštrukcie a opravy základných a materských škôl

Rekonštrukcia šatní v I . ZŠ v Prievidzi , ul . S. Chalupku

Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ v Prievidzi , ul . S. Chalupku

Rekonštrukcia šatní ZŠ v Prievidzi , ul . Mariánska

Rekonštrukcia MŠ v Prievidzi , ul . Malonecpalská

Opravy a rekonštrukcie ďalších ZŠ a MŠ v Prievidzi

Ostatné

Rekonštrukcia fasády v objekte BETTEX Nitrianske Pravno

Oprava hydroizolácie plochej strechy skladovacích

priestorov BETTEX Nitrianske Pravno

Opravy a rekonštrukcie rodinných domov a bytov