4. 3. 2011 11:19:36

Kontakt

adresa prevádzky:

LEMAS
Nedožerská cesta 171/20
971 01 Prievidza

telefón: +421 (0)46 542 36 73

PREDAJŇA

mobil: +421 (0)905 747 876

email: prievidza@colorlak.sk

otváracia doba: pondelok – piatok: 07:00 – 17:00

Vladimír Kališ

majster

telefón: +421 (0)905 790 200

email: lemas@lemas.sk

Identifikačné údaje firmy:

obchodné meno: LEMAS spol. s r.o.

sídlo, miesto podnikania: 971 01 Prievidza, Nedožerská cesta 171/20

právna forma právnickej osoby: spoločnosť s ručením obmedzeným

identifikačné číslo: 31 616 810

IČ DPH: SK2020468461

zapísaní v Obchodnom registri SR: OR Okresného súdu v Trenčíne,

oddiel: Sro, Vložka č. 2828/R

číslo živ. registra: 307-8848

bankové spojenie: č. účtu 1686251/5200 OTP Banka Slovensko a.s.